Verktøy

Inneholder staveverktøy, en bildesamling som du kan kopiere inn bilder fra, samt verktøy for tilpasning av menyer og innstilling av programoppsett.

Stavekontroll

Sjekk stavinga manuelt. Du kan samtidig legge inn ukjente ord så stavekontrollen husker ordene til en annen gang.

Språk

Åpner en undermeny der du kan velge språkbestemte kommandoer.

Ordtelling

Teller ord og tegn, med eller uten mellomrom i den markerte teksten og i hele dokumentet. Tellingen oppdateres mens du skriver eller endrer utvalget.

Kapittelnummerering

Brukes til å angi nummereringsformatet og hierarkiet for kapittelnummerering i det gjeldende dokumentet.

Linjenummerering

Legger til eller fjerner og formaterer linjenumre i det gjeldende dokumentet. Du kan utelukke et avsnitt fra linjenummereringa ved å sette skrivemerket i avsnittet, velge Format → Avsnitt, trykke fanen Nummerering og fjerne merket i avkryssingsboksen Ta med dette avsnittet i linjenummereringa.

Fotnoter

Brukes til å velge hvordan fotnoter og sluttnoter skal vises.

Litteraturdatabase

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Veiviser for brevfletting

Starter veiviseren for brevfletting, som du kan bruke til å lage standardbrev eller sende e-post til mange mottakere.

Sorter

Sorterer radene i tabellen eller avsnittene i utvalget etter de gjeldende valgene for sortering.Du kan definere opp til tre sorteringsnøkler, samt kombinere alfanumeriske og numeriske sorteringsnøkler.

Beregn

Regner ut den valgte formelen og kopierer resultatet til utklippstavla.

Oppdater

Oppdaterer elementer som har dynamisk innhold, i det gjeldende dokumentet, blant annet felter og registre.

Mediespiller

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

Makroer

Lar deg optage eller organisere og redigere makroer.

Utvidelser

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Innstillinger for XML-filtere

Åpne dialogvinduet Innstillinger for XML-filter, der du kan lage, redigere, slette og teste filtre for å importere og eksportere XML-filer.

Autorettingsvalg

Sets the options for automatically replacing text as you type.

Autotekst

Lager, redigerer eller setter inn autotekst. Du kan lagre formatert tekst, tekst med bilde, tabeller og felter som autotekst. Hvis du vil sette inn lagret autotekst raskt,trykker du hurtigtasten for autotekst og deretter F3.

Tilpass

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.