Sett inn

Sett innm menyen inneholder kommandoer for å sette inn nye elementer i dokumentet. Dette inkluderer bilder, media, diagrammer, objekter fra andre applikasjoner, hyperlinker, kommentarer, symboler, fotnoter og seksjoner.

Sideskift

Setter inn et manuelt sideskifte ved mark√łren og plasserer mark√łren p√• starten av neste side.

Manuelt skift

Setter inn et manuelt linjeskift, spalteskift eller sideskift der skrivemerket står.

Bilde

Inserts an image into the current document .

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Diagram

Sett inn et diagram basert på data fra en celle eller et tabellområde eller med standard data.

Objekt

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Form

Denne undermenyen inneholder vanlige former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjerter og blomster som kan settes inn i dokumentet.

Skriftformingsgalleri

√Öpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Tekstboks

Tegner en tekstboks med vannrett tekstretning der du drar i dokumentet. Dra en tekstboks til den st√łrrelsen du vil ha, hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotere teksten ved √• rotere tekstboksen.

Merknad

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Ramme

Denne undermenyen inneholder både en ineraktiv og ikke interaktiv måte å sette inn en ramme på.

Bildetekst

Legger til en nummerert bildetekst til et valgt bilde, en tabell, ramme, tekstramme eller tegning. Du kan ogs√• bruke denne kommandoen ved √• h√łyreklikke elementet du vil legge bildetekst til.

Dialogvinduet Hyperlenke

√Öpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Bokmerke

Setter inn et bokmerke der skrivemerket st√•r. Senere kan du bruke dokumentstrukturen til √• g√• raskt til stedet der du plasserte bokmerket. I HTML-dokumenter gj√łres bokmerker om til ankere du kan g√• til via hyperlenker.

Kryssreferanser

Her setter du inn referanser eller refererte felt i dokumentet. Referanser er refererte felt i det samme dokumentet eller i deldokumenter til et hoveddokument.

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Horisontell linje

Setter inn en horisontell linje ved mark√łrposisjonen

Fotnote og Sluttnote

Menyen inneholder kommandoer for å sette inn en fotnote eller sluttnote, med eller foruten ekstar brukerinteraksjon.

Innholdsliste og Indeks

√Öpner menyen for √• sette inn en indeks eller litteraturoppf√łring, samt setter inn innholdlsfortegnelse, indeks og -eller litteraturfortegnelse

Sidetall

Setter inn gjeldene sidenummer som et felt ved mark√łrposisjonen.Standard formatering er Sidenummertegnstilen.

Felt

Undermenyen lister de mest brukte felttypene som kan settes in i et dokument der mark√łren st√•r. For √• se alle tilgjengelige felt, velgFlere Felt.

Topptekst og Bunntekst

Denne undermenyen inneholder kommandoer for å legge til og fjerne Topptekst og Bunntekst.

Seksjon

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en bolk av tekstblokken. Du kan bruke bolker til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

Konvolutt

Lag en konvoluttP√• tre faner kan du oppgi avsender og mottager,, plassering og formatering av begge adressene, st√łrrelsen p√• konvolutten og utskriftsretningen

Dokument

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved mark√łren.

Skript

Setter inn et skript ved skrivemerket i et HTML- eller tekstdokument.

Kontrollelement for skjema

Denne undermenyen inneholder kontrollelementer som for eksempel tekstfelt, avkryssingsbokser, valgknapper og listeboks som kan settes inn i dokumentet.