Verktøylinjen for brevfletting

Verktøylinjen for brevfletting inneholder kommandoer for de siste stegene i flettingsprosessen.

For å bruke denne funksjonen …

Gå til menyen Vis → Verktøylinjer og velgBrevfletting


Veiviser for brevfletting

Starter veiviseren for brevfletting, som du kan bruke til å lage standardbrev eller sende e-post til mange mottakere.

(Mottaker nummer)

Velg adressepostnummeret til en mottaker for å forhåndsvise det flettede dokumentet til denne mottakeren.

Du kan bruke pilknappene til å bla gjennom adressepostene.

Ikke ta med denne mottakeren

Denne mottakeren blir utelatt fra brevflettingen.

Rediger enkeltdokument

Lager et flettet dokument med sideskift mellom hver mottager. Navnet og adressen på mottagerne ligger i dokumentet og kan tilpasses hvis nødvendig.

Lagre flettet dokument.

Lagre e-postflettingen til fil.

Skriv ut flettet dokument.

Skriver ut for alle eller noen av mottakerne.

Send flettet dokument som e-postlenke.

Sender det ferdige dokumentet som e-post til alle eller noen av mottakerne.