Finjustering av ord i tekstdokumenter

Ønsker du at LibreOffice automatisk skal fullføre ord du ofte bruker, kan du tilpasse denne funksjonen etter egne behov. Du kan også lagre den gjeldende lista med oppsamlede ord slik at du kan bruke den neste gang.

For å fininnstille ordfullføringen velger du Verktøy → Innstillinger for autoretting → Fullføring av ord og velger en av disse:

Slik setter du inn et ekstra mellomrom

Velg Legg til mellomrom.

Merknadsikon

Mellomromstegnet blir lagt til etter at du har skrevet inn det første tegnet til ordet som kommer etter det automatisk fullførte ordet. Mellomromstegnet blir ikke lagt till, hvis det neste tegnet er et skilletegn, som punktum eller et linjeskift.


Slik definerer du godta-tasten

Velg tasten du skal bruke for å godkjenne ordforslaget i nedtrekkslista Godta med.

Slik angir du minimumantall av tegn.

Bruk feltet Minste ordlengde for å sette hvor mange tegn eit ord må ha for å registreres i lista.

For å velge omfanget av innsamlede ord

Slå av alternativetNår du lukker dokumentet, fjern ord som er oppsamlet i lista fra det.

Nå er lista også gjeldene for andre dokumenter som du åpner. Nårdu stenger det siste LibreOffice-dokumentet, blir ordlista sletta.

Lista er kun aktiv for det aktive dokumentet dersom du ikke aktivt aktiverer lista for alle dokumenter.

Hvis du ønsker at ordlista eksisterer lengre enn den gjeldende økta i LibreOffice, må du lagret den som et dokument som beskrevet i følgende avsnitt.

Slik bruker du ordlista for flere økter

Merknadsikon

Hvis automatisk stavekontroll er slått på, vil kun ordene som kjennes igjen av stavekontrollen bli samlet inn.


Bruk ordlista til alltid å begynne med eni viss mengde tekniske begrep til ordfullføring.

  1. Åpne teksdokumentet som inneholder ordene du vil bruke til ordfullføring

    Ordfullføringsfunksjonen lagrer ordene.

  2. Velg alle eller noen av ordene i lista.

  3. Trykk + C for å kopiere alle de valgte ordene til utklippstavla. Sett så innholdet på utklippstavla inn i et nytt dokument og lagre det for å få en liste over lagrede ord.

    Senare kan du åpne denne listen og automatisk lagre ordene, slik at ordfullføringen starter med en definert mengde med ord på forhaåd.