Nummerering og nummereringsstiler

Du kan legge til nummerering til et avsnitt manuelt, eller med en avsnittsstil.

For Ă„ bruke nummerering manuelt

For Ä angi nummerering manuelt, klikk i avsnittet, og klikk sÄ Nummerering PÄ/Av i Formatering.

Merknadsikon

Du kan ikke bruke manuell nummerering til avsnitt som er listet under «Spesialstiler» i vinduet Stilbehandler.


Du kan ogsÄ bruke kommandoaee i verktÞylinja Punkt og nummerering for Ä redigere en punktliste. For Ä endre formatet for nummereringen eller punktene, trykk pÄ knappen Punkt og nummerering.

Slik bruker du nummerering i en avsnittsstil

Avsnittsstiler gjir deg stÞrre kontroll over nummereringen du bruker i et dokument. NÄr du endrer nummereringsformat pÄ stilen, blir alle avsnitt som bruker den automatisk oppdaterte.

  1. Velg Vis - Stiler og Formatering, og klikkAvsnittsstil.

  2. HÞyreklikk pÄ avsnittsstilen du vil legge til nummerering for og trykk deretter Endre.

  3. Klikk Omriss og nummerering.

  4. I Nummeringsstiler, velg den type nummerering du vil bruke.

  5. Trykk pÄ OK.

  6. Bruk stilen pÄ de avsnitta der du vil legge til nummerering.

Legge til punkttegn

Legge til nummering

SlÄ av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

SlÄ sammen nummererte lister

Bruke bildetekster

Angi verdiomrÄder

Redigere nummerering i en nummerert liste

Lage nummererte eller punktlister mens du skriver