Legge til punkttegn

Slik legger du til punkttegn

  1. Velg avsnittet der punktmerking skal legges til.

  2. II Formateringslinjen, klikk påPunktmarkering På/AvIkon

Merknadsikon

Du fjernar punkttegnene ved å markere det punktmarkerte avsnittet og trykke på knappen Punktmarkering på/av på verktøylinja Formatering.


Slik formaterer du punkttegn

For å endre formateringen av punktmarkeringen, velger du Format → Punkt og nummerering.

For å endre punktmerketypen, klikkAlternativer, klikk såVelgknappen ved siden av Tegn, og deretter velg et spesialtegn. Du kan også klikke Bildefanene, og så klikke en symbolstil i Valgområdet.