Orddeling

Som standard flytter LibreOffice ord, som ikke passer pÄ en linje til den neste linja. Hvis du vil, kan du bruke automatisk eller manuell orddeling for Ä unngÄ denne oppfÞrselen:

Automatisk orddeling

Automatisk orddeling setter inn bindestreker hvor de trengs i et avsnitt. Denne innstillinga er bare tilgjengelig for avsnittsstiler og individuelle avsnitt.

Slik setter du automatisk orddeling i et avsnitt

 1. HĂžyreklikk i et avsnitt og velg Avsnitt.

 2. Klikk pÄ fanen Tekstflyt.

 3. Merk avkryssningsfeltet Automatisk i omrÄdet Orddeling.

 4. Trykk pÄ OK.

Slik setter du inn automatisk orddeling i flere avsnitt

Hvis du vil lage automatisk orddeling i mer enn et enkelt avsnitt, kan du bruke en avsnittsstil.

Ta i bruk for eksempel den automatiske orddelingsinnstillinga for avsnittsstilen «Standard», og bruk deretter stilen pÄ de avsnitta som skal orddeles.

 1. Velg Vis - Stiler og Formatering, og klikk sÄ Avsnittsstiler.

 2. HÞyreklikk pÄ avsnittsstilen du vil ha orddeling i og velg deretter Endre.

 3. Klikk pÄ fanen for tekstflyt.

 4. Marker avkryssningsfeltet Automatisk i omrÄdet Orddeling.

 5. Trykk pÄ OK.

 6. Bruk stilen pÄ de avsnitta som skal orddeles.

Manuell orddeling

Du kan sette inn en bindestrek hvor du Þnsker pÄ en linje, eller la LibreOffice sÞke etter ordene som skal deles, og deretter foreslÄ en orddeling.

Slik deler du enkeltord manuelt

For raskt Ä sette inn en orddeling, klikk i ordet der du vil legge det til, og trykk pÄ+ bindestrek(-).

Hvis du setter inn en bindestrek manuelt i et ord, blir ordet delt bare ved den manuelle bindestreken. Det blir ikke utfÞrt annen orddeling pÄ dette ordet. Et ord med manuell bindestrek blir orddelt utan hensyn til innstillingene i fanen Tekstflyt.

Slik setter du inn manuell orddeling i et markert tekstomrÄde

 1. Velg teksten som skal orddeles.

 2. Velg VerktÞy - SprÄk - Orddeling.

Stave- og grammatikkontroll

Synonymordbok

Endre standardmalen

UnngÄ deling av visse ord

Tekstflyt