Innsetting, redigering og lenking av tekstrammer

En tekstramme er en beholder for tekst og bilde som du kan plassere hvor som helst på en side. Du kan også bruke en ramme for å legge et spalteoppsett til en tekst.

Slik setter du inn en tekstramme

  1. Velg teksten som skal tas med i ramma.

  2. VelgSett inn → Ramme og trykk OK.

Slik redigerer du en tekstramme

Slik skjuler du tekst ved utskrift

Hvilken som helst tekstramme i Writer kan bli satt til en tilstand som tillater visning av teksten på skjermen, men skjuler teksten ved utskrift.

  1. Velg tekstramma (du ser de åtte handtakene).

  2. Velg fanen Format → Ramme/objekt → Alternativer

  3. Fjern markeringen i avkryssingsfeltet Skriv ut i området Egenskaper og trykk OK.

Slik lenker du sammen tekstrammer

Du kan lenke sammen tekstrammer i Writer, så innholdet automatisk flyter fra den ene ramma til den annen.

  1. Klikk på kanten av en ramme som du vil lenke. Valghåndtak vises på kantene av ramma.

  2. Klikk Rammeså på Lenk rammer IkonIkon

  3. Klikk på ramma som skal lenkes til.

Rammer kan bare lenkes hvis:

Når du velger en lenka ramme, blir en linje som forbinder de vist.

Merknadsikon

Funksjonen automatisk størrelse er tilgjengelig bare for den siste rammen i en rad av lenkede rammer.