Maler og stiler

En mal er et dokument som inneholder visse stiler, bilder, tabeller, objekter og annen informasjon. En mal blir brukt som grunnlag for å opprette andre dokumenter. Du kan for eksempel oppgi avsnitts- og tegnstiler i et dokument, lagret dokumentet som en mal, og bruk denne for å opprette et nytt dokument med de samme stilene.

Med mindre du angir noe annet, vil et nytt tekstdokument i LibreOffice være basert på standardmalen.

LibreOffice har et antall forhåndslagede maler, som du kan bruke for å opprette ulike typer eller tekstdokumenter, som for eksempel forretningsbrev.

Bruke stiler fra et annet dokument eller en mal

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Legge til stiler i Fyllformatmodus

Lage nye stiler fra utvalg

Endre standardmalen