Lage en dokumentmal

Du kan lage en ny mal som kan brukes som grunnlag for nye dokumenter.

  1. Lag et dokument og legg til innholdet og formateringsstilene som ønskes.

  2. Velg Fil → Maler → Lagre som Mal.

  3. I feltet Ny Mal, skriv et navn på den nye malen.

  4. Velg en malkategori i Kategorilisten.

  5. Trykk på OK.

For å skape et dokument basert på en mal, velg Fil - Ny - Mal, velg malen, og klikk så på Åpne.