Endre rader og kolonner ved bruk av tastaturet

Når du setter inn eller sletter celler, rader eller kolonner i en tabell, vil innstillingene som er gjort i Oppførsel til rader/kolonner bestemma hvordan nabocellene blir påverket. For eksempel kan du sette inn nye rader og kolonner i en tabell med faste rad- og kolonnedimensjoner bare hvis det er plass til det.

Merknadsikon

Merk at disse egenskapene bare er gyldige for endringer av kolonnebredde som er lagd ved bruk av tastaturet. Ved bruk av musa, står du fritt til å endre kolonnebredde.


For å angi Rad og kolonne oppførsel alternativer for brett i tekstdokumenter, velg LibreOffice Writer -> Tabell. Det finnes tre visningsmodi for tabeller:

Endre størrelse på rader og kolonner i en teksttabell

Legge til eller slette en rad eller kolonne i en tabell med tastaturet

Slå sammen og dele celler