Gjenta en tabelloverskrift på en ny side

Du kan gjenta en tabelloverskrift på hver ny side som tabellen går over.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. Velg antallet rader eller kolonner for tabellen.

  4. Trykk på OK.

Endre rader og kolonner ved bruk av tastaturet

Endre størrelse på rader og kolonner i en teksttabell