Legge til eller slette en rad eller kolonne i en tabell med tastaturet

Du kan legge til eller slette rader og kolonner i tabeller og også dele og slå sammen tabellceller fra tastaturet.

Endre rader og kolonner ved bruk av tastaturet

Endre størrelse på rader og kolonner i en teksttabell

Slå sammen og dele celler