Oppdatere stiler fra utvalg

  1. VelgVis - Stiler.

  2. Klikk på knappen for stiltypen som du vil oppdatere.

  3. Klikk i dokumentet hvor du vil kopiere den oppdaterte stilen fra. Klikk for eksempel på et avsnitt som du har formatert manuelt.

  4. I vinduet Stilbehander, klikk på stilen som skal oppdateres.

  5. Klikk på pila ved siden av knappen Ny stil fra utvalg og velg Ny stil fra utvalg fra undermenyen.

Merknadsikon

Det er bare manuelt formaterte attributter ved skrivemerkets plassering i teksten som blir lagt til stilen som er valgt i vinduet Stilbehandler. Attributter lagt til som en del av stilen vil ikke bli lagt til i den oppdaterte stilen.