Lage nye stiler fra utvalg

For Ă„ lage ny stil fra et manuelt formatert utvalg

 1. VelgVis - Stiler.

 2. Klikk pÄ knappen for stilkategorien som skal lages.

 3. Klikk i dokumentet som du vil kopiere stilen fra, for eksempel i et avsnitt som du har brukt manuell formatering pÄ.

 4. Klikk pÄ pilen ved siden av Ny stil fra utvalg og velg Ny stil fra utvalg i undermenyen

 5. Skriv inn et mellomrom i boksenEtter .

 6. Trykk pÄ OK.

Slik lager du en ny stil gjenn dra og slipp

 1. VelgVis - Stiler.

 2. Klikk pÄ knappen for stilkategorien som skal lages.

 3. Velg minst tt tegn eller objekt i stil som du vil kopiere. For side- og rammestiler, velg minst et tegn eller objekt pÄ siden eller i ramma.

 4. Dra tegnet eller objektet til Stiler og formateringsvinduet og slipp.

  For avsnitts- og tegnstiler kan du dra og slippa pÄ det tilsvarende symbolet i vinduet «Stiler og formatering». Du behÞver ikke Äpne stilkategorien pÄ forhÄnd.

Merknadsikon

Det er ogsÄ mulig Ä dra og slippe en ramme i stilhÄndtereren for Ä skape en ny rammestil. Klikk pÄ rammen, vent en kort tid med museknappen nede utan Ä flytte musa. Dra rammen over i stilhÄndtereren og slipp den i symbolet for rammestiler.