Bruke bolker

Bolker er navngitte tekstblokker med bilder eller objekter, som kan brukes på flere måter:

En bolk inneholder minst ét avsnitt. Når du velger en tekst og lager en bolk, blir et avsnittsskift automatisk satt inn i slutten av teksten.

Du kan sette inn bolker fra et tekstdokument, eller et helt tekstdokument som en bolk i et annet. Du kan også sette inn bolker fra tekstdokumenter som lenker i andre tekstdokumenter, eller i det samme dokument.

Merknadsikon

For å sette inn et nytt avsnitt umiddelbart før eller etter en bolk, klikk foran eller etter bolken, og trykk på + Enter.


Bolker og spalter

Du kan sette inn bolker i en eksisterende bolk. For eksempel kan du sette inn en bolk som inneholder to spalter i en bolk som inneholder en spalte.

Et bolkutseende, på for eksempel tallet på spalter, har forrang over sideoppsettet, som er angitt i en sidestil.