Sette inn bolker

Du kan sette inn nye bolker eller lenker til bolker i andre dokumenter i det gjeldende dokumentet. Hvis du setter inn en bolk som en lenke, endres innholdet av lenka når kildedokumentet endres.

For å sette inn en ny bolk

 1. Trykk på stedet i dokumentet der en ny bolk skal settes inn, eller velg teksten som skal gjøres om til en bolk.

  Hvis du valgte en tekst som vises innenfor et avsnitt, vil teksten automatisk bli gjort om til et nytt avsnitt.

 2. Velg Sett inn → Bolk.

 3. I feltet Nyttg avsnitt, skriv et navn på den nye avsnittet.

 4. Velg innstillingene for bolken, og klikk på Sett inn.

For å sette inn en bolk som en lenke

Før du kan sette inn en bolk som en lenke, må du først opprette bolker i kildedokumentet.

Når du åpner et dokument som inneholder lenkede bolker, spør LibreOffice om innholdet i bolkene skal oppdateres. For å oppdatere en lenke manuelt, velg Verktøy → Oppdater → Lenker.

Du kan også sette inn lenkede bolker i HTML-dokumenter. Når du viser siden i en nettleser, vil innholdet i bolkene tilsvare innholdet av bolkene på tidspunktet hvert HTML-dokumentet ble lagret.

 1. Trykk på stedet i dokumentet der den lenkede bolken skal settes inn.

 2. Velg Sett inn → Bolk.

 3. I feltet Nytt avsnitt, skriv et navn på det nye avsnittet.

 4. Velg avkryssningsboksen Lenke i området Lenke.

 5. Klikk påBla gjennomknappen ved siden a Filnavnboksen

 6. Finn dokumentet som inneholder bolken som du vil lenke til, og klikk på Sett inn.

 7. Velg avsnittet du vil sette inn i boksen Avsnitt.

 8. Trykk på Sett inn.

Bruke bolker

Bruke seksjoner