Bruk av jokertegn i tekstsøk

Jokertegn eller plassholdere kan brukes for å søke etter uspesifiserte eller usynlige tegn.

Du kan bruke jokertegn, når du søker og bytter ut tekst i et dokument. For eksempel finner «s.n» både «sin» og «søn».

  1. Velg Rediger → Søk og erstatt.

  2. Klikk på knappen Flere valg for å utvide dialogvinduet.

  3. Velg avkryssningsboksen Regulære uttrykk.

  4. I feltet Søk etter, skriv inn søkeordet og de jokertegna som skal brukes i søket.

  5. Trykk på Søk eller Søk etter alle.

Eksempler på regulære uttrykk

  1. Jokertegnet for et enkelt tegn er et punktum (.).

  2. Jokertegnet for null eller flere forekomster av det foregående tegnet er en stjerne. For eksempel: «123*» finner «12», «123» og «1233».

  3. Jokertegnskombinasjonen til søk etter null eller flere forekomster av et vilkårlig tegn er et punktum og stjerne (.*).

  4. Jokertegnet for slutten av et avsnitt er et dollartegn ($). Jokertegnskombinasjonen for starten av et avsnitt er en sirkumfleks og et punktum (^.).

  5. Jokertegnet for et fanetegn er \t.

Merknadsikon

Du kan bare søke etter regulære uttrykk innen et avsnitt. Det vil seie at du ikke kan søke etter et uttrykk i et avsnitt og et annet uttrykk i det neste avsnittet.