Bruke linjaler

Velg Vis → Linjal for å vise eller skjule linjalene. For å vise den loddrette linjalen, velg LibreOffice Writer → Vis og merk av for Loddrett linjal i området Linjal.

Justere sidemarger

Sidemargene vises med utfylte områder i linjalens ender.

Skifte innrykk

Innrykk justeres med de tre små trekantene på den vannrette linjalen.

  1. For å endre den venstre eller høyre avsnittsinnrykkinga, velg avsnittet der innrykkninga skal endres og dra nederste venstre eller nederste høyre trekant på den vannrette linjalen til en ny plassering.

  2. For å endre den første linjas innrykk i et valgt avsnitt kan du dra øverste venstre trekant på den vannrette linjalen til en ny plassering.

Du kan også dobbeltklikke på et vilkårlig sted på den vannrette linjalen og tilpassse innrykka i dialogvinduet Avsnitt.