Skrive ut i kegel

Sett i kegel

Sett i kegel er et typografisk uttrykk som blir brukt ved utskrift. Uttrykket viser til lik plassering av linjene på framsiden og baksiden av arket. Da blir sidene lettere å lese, siden en unngår at grå skygger vises gjennom arket mellom linjene. Funksjonen sørger også for at linjer i spalter som ligger ved siden av hverandre får samme høyde.

Når et avsnitt, en avsnittsstil eller en sidestil settes i kegel, blir grunnlinjene til tegnene justert etter et fast, loddrett rutenett, uansett hvor stor skrifta er eller om det er bilder i teksten. Hvis du vil, kan du tilpasse innstillingene til rutenettet som en egenskap ved sidestilen.

Stille inn et dokument til kegelutskrift

  1. Velg hele dokumentet.

  2. Velg Format → Side → Side.

  3. I seksjonen Registrer - på, velg Aktiver og klikk OK

Alle avsnittene i dokumentet vil bli skrevet ut i kegel, hvis ikke annet er angitt.

For å utelate avsnitt fra kegelutskrift

  1. Gjør dette:

    Velg de avsnitta du vil utelate, velg deretter Format → Avsnitt → Innrykk og avstand.

    Åpne vinduet Stilbehandleren, klikk på avsnittsstilen du vil utelate, høyreklikk på stilen, velg Rediger. I dialogvinduet klikker du på fanen Innrykk og avstand.

  2. I seksjonen Registerer - på, fjern Aktiver markeringen.