Skrive ut flere sider på ett ark.

I fanenSideoppsetti dialogvinduet Fil → Skriv ut kan du velge å skrive ut flere sider på hvert ark.

  1. VelgFil - Skriv ut og klikk på Sideutformingsfanen.

  2. Gjør dette:

  1. For å skrive ut to sider pr ark, velg "2" i Sider pr ark.

  2. For å skrive ut flere sider på samme ark, velg antall sider pr ark og alternativt angi rekkefølgen på sidene. Den lille forhåndsvisningen viser hvordan sidene blir plassert.

  1. Trykk på Skriv ut.