Skrive ut en brosjyre

Du kan skrive ut et Writer-dokument som en brosjyre eller en liten bok. Writer skriver ut to sider på hver side av papiret, så arket kan leses som en bok etter bretting.

Når du lager et dokument som skal skrives ut som en brosjyre, bruk stående sideretning til sidene. Writer bruker brosjyreoppsettet når dette dokumentetet skrives ut.

For å skrive ut en brosjyre

  1. Velg Fil → Skriv ut.

  2. Klikk på OK i dialogvinduet Egenskaper.

  3. Still inn papirretningen til liggendeI dialogvinduet for egenskaper.

Tipsikon

Hvis skriveren støtter duplex, og fordi brosjyrer alltid blir skrive ut i liggende format, bør du bruke innstillingen "duplex – kort kant" i din printeropsetningsdialogvindu.


  1. Gå tilbake til Skriv ut dialogen, og klikk på Sideutforming.

  2. Velg Bosjyre.

  3. For en skriver som automatisk skriver dobbeltsidig, spesifiser for å inkludere "Alle sider".

  1. Trykk på OK.

If you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other. If you have a printer with double-sided printing capability, you can create an entire brochure from your document without having to collate the pages later. If you have a printer that only has single-sided printing capability, you can achieve this effect by first printing the front pages with the "Front sides / right pages /odd pages" option marked, then re-inserting the entire paper stack in your printer and printing all the back pages with the "Back pages / left pages / even pages" option marked.

Merknadsikon

Hvis LibreOffice skriver ut sidene i feil rekkjefølge, åpner du fanen Innstillinger og velger Utskrift i motsatt rekkefølge og skriv ut dokumentet igjen.