Forandre sideretning

Alle sideegenskaper for Writer-dokument, som for eksempel sideretning, angis av sidestiler. Som standard bruker et nytt tekstdokument stilen «Standard» til alle sider. Hvis du åpner et eksisterende tekstdokument kan ulike sidestiler ha blitt brukt på forskjellige sider.

Det er viktigt å vite at endringene som du legger til for en sideegenskap bare vil påvirke de sidene som bruker den gjeldende sidestilen. Den gjeldende sidestilen vises i statuslinja i den nederste vinduskanten.

For å endre sideretningen for alle sider

Hvis tekstdokumentet kun består av sider med den samme sidestilen, kan du forandre sideegenskapene direkte.

 1. Velg Format → Side.

 2. Trykk på fanen Side.

 3. I Papirformat, velg «Stående» eller «Liggende».

 4. Trykk på OK.

For å endre sideretningen på noen sider

LibreOffice bruker sidestiler for å angi retningen av sidene i et dokument. Sidestiler angir flere sideegenskaper, som for eksempel topptekst, bunntekst eller sidemarger. Du kan enten endre «Standard» sidestil for det gjeldende dokumentet, eller oppgi egne sidestiler og bruke disse på vilkårlige deler av teksten.

På slutten av denne hjelpesida vil vi diskutere formålet med sidestiler i detaljer. Hvis du er usikker på ideen med sidestiler, les bolken på slutten av denne sida.

Merknadsikon

Ulikt tegnstiler og avsnittsstiler, kjenner ikke sidestilene til et hierarki. Du kan opprette en ny sidestil basert på egenskapene for en eksisterende sidestil, men når du senere skifter kildestilen, vil den nye sidestilen ikke automatisk arve endringene.


For å endre sideretningen for alle sider som deler den samme sidestilen, trenger du først en sidestil, legg deretter til stilen.

 1. VelgVis - Stiler.

 2. Trykk på knappen Sidestiler.

 3. Høyreklikk på en sidestil og velg Ny. Den nye sidestilen får alle egenskapene tilhørende den valgte sidestilen.

 4. På fanen Behandler, skriv inn et navn på sidestilen i feltet Navn, for eksempel «Mitt landskap».

 5. I boksen Neste stil, velg sidestilen som skal brukes på den neste sida.

 6. Trykk på fanen Side.

 7. I Papirformat, velg «Stående» eller «Liggende».

 8. Trykk på OK.

Du har nå laget en gyldig sidestil med navnet «Min Liggende». Dobbeltklikk på sidestilen «Min Liggende» i vinduet Stilbehandler for å bruke den nye stilen. Alle sider i virkefeltet for de gjeldende sidestilene vil bli endret. Hvis du oppga «Neste stil» til å være en annen stil, vil bare den første sida av det gjeldende virkefeltet for sidestiler bli endret.

Bruksområdet for sidestiler

Du bør være oppmerksom på virkefeltet av sidestiler i LibreOffice. Hvilke sider i tekstdokumentet ditt blir påvirket ved å redigere en sidestil?

En sides stiler

En sidestil kan stilles inn til å bare gå over en enkelt side. Stilen Første side er et eksempel. Du stiller inn denne egenskapen ved å velge en annen sidestil til å være «Neste stil» på fanenFormat → Side → Behandler.

En en side lang stil går frå den nederste kanten på det gjeldende sidestilområdet til det neste sideskiftet. Det neste sideskiftet blir vist automatisk når teksten flyter til den neste siden. Dette blir òg kallet et mykt sideskift. Alternativt kan du setta inn et manuelt sideskift.

For å sette inn et manuelt skift ved skrivemerket, trykk på Ctrl + Enter eller velg Sett inn → Manuelt skift og klikke på OK.

Manuelt innstilt område for en sidestil

Sidestilen «Standard» angir ikke en annen «Neste stil» på fanen Format → Side → Behandler. I stedet er «Neste stil» satt til «Standard». Alle sidestiler som har samme navn i «Neste stil» kan fortsette over flere sider. Den nederste og øverste grensa for stilens omfang angis av «Sideskift med stil». Alle sider mellom to «Sideskift med stil» bruker samme fil som utgangspunkt.

Du kan sette inn et «sideskift med stil» ved skrivemerkets plassering. Du kan også bruke egenskapen «sideskift med stil» for et avsnitt eller for en avsnittsstil.

Utfør en de følgende kommandoene:

Om topp- og bunntekster

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster