Sidetall

I Writer er sidetall et felt som kan settes inn i teksten.

For å sette inn sidetall

Velg Sett inn → Felter→ Sidetall for å sette inn et sidetall der skrivemerket står.

Tipsikon

Hvis du ser teksten «Sidetall» i stedet for tallet, må du velge Vis → Feltnavn.


Disse feltene vil endre plassering når du legger til eller fjerner tekst. Derfor er det er best å sette inn sidetallfeltet i en topptekst eller en bunntekst som har den samme posisjonen og som gjentas på hver side.

Velg Sett inn → Topptekst → (navn på sidestil) eller Sett inn → Bunntekst → (navn på sidestil) for å legge til en topptekst eller bunntekst til alle sider med den gjeldende sidestilen.

For å starte med et valgt sidetall

Nå ønsker du mer kontroll over sidetallene. Du skriver et tekstdokument som skal begynne med side 12.

 1. I første avsnitt av dokumentet.

 2. Velg Format → Avsnitt → Tekstflyt.

 3. I området Skift slår du på Sett inn. Slå på Med sidestil for å kunne angi det nyeSidetallet. Trykk på OK.

Merknadsikon

Det nye sidetallet er en egenskap til det første avsnittet på siden.


For å formatere sidetallsstilen

Du ønsker sidetall som romertall i, ii, iii, iv og så videre.

 1. Dobbeltklikk umiddelbart før sidetallsfeltet. Dialogvinduet Rediger felter vises.

 2. Velg et tallformat og trykk på OK.

Bruke ulike sidetallsstiler

Du har bruk for noen sider der sidetallene skal vises som romertall, etterfulgt av de resterende sidene i en annen stil.

I Writer trenger du ulike sidestiler. Den første sidestilen har en bunntekst med et sidetallfelt formatert for romerske tall. De følgende sidestilene har en bunntekst med et sidetallfelt i en annen stil.

Begge sidestilene må være adskilt av et sideskift. I Writer kan du ha automatiske sideskift og manuelle sideskift.

Hva som er best avhenger av dokumentet: Å bruke manuelle sideskift mellom sidestiler, eller automatiske skift. Hvis du bare trenger en tittelside med en annen stil enn de andre sidene, kan du bruke den automatiske metoden:

For å legge en annen sidestil til den første sida

 1. Klikk i den første sida av dokumentet.

 2. VelgVis - Stiler.

 3. Velg Stilbehandler, og klikk på knappen Sidestiler.

 4. Dobbeltklikk på «Første side»-stilen.

Nå har tittelsiden din «Første side»-stilen, og de neste sidene har automatisk «Standard»-stilen.

You can now for example insert a footer for the "Default" page style only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

For å legge til et manuelt skift av sidestil

 1. Klikk i begynnelsen av det første avsnittet på sida hvor en annen sidestil skal brukes.

 2. Velg Sett inn → Manuelt skift. Dialogvinduet Sett inn skift vises.

 3. I listeboksen Stil, velg en sidestil. Du kan også oppgi et nytt sidetall. Trykk på OK.

Den valgte sidestilen vil bli brukt fra det gjeldende avsnittet til det neste sideskiftet med stil. Du må kanskje lage den nye sidestilen først.

Sette inn sidenumre i bunntekster

Om topp- og bunntekster

Ulike sidestiler på par- og oddetallssider

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster