Slå tallgjenkjenning i tabeller på eller av

LibreOffice kan i henhold til de regionale innstillingene angitt i operativsystemet, automatisk formatere datoer som har blitt skrevet inn i en tabell.

Gjør dette:

- LibreOffice Writer - Tabell