Bruke stiler fra et annet dokument eller en mal

Du kan importere stiler fra et annet dokument eller en mal til det gjeldende dokumentet.

Open the Load Styles dialog box by either

  1. Bruk avkryssningsboksene nederst i dialogvinduet for å velge hvilke stiltyper du vil importere. For å erstatte stiler i det gjeldende dokumentet som har det samme navnet som de du importerer, velg Skriv over.

  2. Gjør dette:

Maler og stiler

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden