Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Trykk +<underlined character> for å åpne en meny. Trykk det understrekede tegnet for å kjøre en kommando. For eksempel trykk+ I for å åpne Sett inn, og deretter T for å sette inn en tabell.

Trykk på Shift + F10 for å åpne sprettoppmenyen, og Escape for å lukke den.

For å sette inn bolker

 1. Velg Vis → Verktøylinjer → Sett inn for å åpne verktøylinja Sett inn.

 2. Trykk på F6 til fokuset er på verktøylinja Sett inn.

 3. Trykk på Pil høyre til knappen Bolk er valgt.

 4. Trykk på Pil ned og deretter Pil høyre for å angi bredden på bolken du vil sette inn.

 5. Trykk på Enter.

 6. Trykk på F6 for å plassere skrivemerket i dokumentet.

For å sette inn teksttabeller

 1. Trykk F6 til fokuset er på verktøylinja Standard.

 2. Trykk på Pil høyre til knappen Tabell er valgt.

 3. Trykk på Pil ned og bruk deretter piltastene for å velge antallet rader og kolonner tabellen som skal inkluderes i tabellen.

 4. Trykk på Enter.

 5. Trykk på F6 for å plassere skrivemerket i dokumentet.

Hurtigtaster (LibreOffice Tilgjengelighet)

Hurtigtaster i LibreOffice Writer