Slå sammen nummererte lister

Du kan slå sammen flere lister til en enkelt nummerert liste.

For å slå sammen etterfølgende nummererte lister

  1. Velg alle avsnittene i listene.

  2. På verktøylinja Formatering, klikk to ganger på knappen Nummerering på/av.

For å opprette en nummerert liste fra ikke etterfølgende avsnitt:

  1. Hold Ctrl nede og dra et valg i det første nummererte avsnittet. Det er bare nødvendig å markere et tegn.

  2. Fortsett med å holde Ctrl nede, og dra et valg i hvert nummererte avsnitt på listene du vil slå sammen.

  3. På verktøylinja Formatering, klikk to ganger på knappen Nummerering på/av.

Nummerering og nummereringsstiler

Legge til punkttegn

Legge til nummering

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Bruke bildetekster

Angi verdiområder