Selvvalgte registere

Du kan lage så mange selvvalgte registere som ønskelig.

For å lage et selvvalgt register

 1. Velg et eller flere ord som du vil legge til et selvvalgt register.

 2. Velg Sett inn → Register og innholdslister → Litteraturhenvisning.

 3. Trykk på knappen Nytt selvvalgt register ved siden av boksen Register .

 4. Skriv inn et navn på registeret i skrivefeltet Navn, og trykk på OK.

 5. Trykk på Sett inn for å legge til valgene i det nye registeret.

 6. Trykk på Lukk.

For å sette inn et selvvalgt register

 1. Trykk på stedet i dokumentet der registret skal settes inn.

 2. Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller litteraturliste.

 3. Typefanen, velg navnet på den brukerdefinerte oppføringen som du lagde i Tybeboksen.

 1. Velg de ønskede innstillingene.

 2. Trykk på OK.

Hvis du vil bruke en annen avsnittsstil som en stil innholdslisten, kan du velge avkryssingsboksen Tilleggsstiler og klikk så på Tildel stiler knappen Klikk på stilen i listen og klikk deretter på >>eller <<<<< knappen for å definere kapittelnivået for avsnittsstilen.

Lage en innholdsliste

Lage oppføringer i indekser eller innholdslister

Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

Formatere et register eller en innholdsliste

Redigere eller slette oppføringer i registre og innholdslister

Lage alfabetiske registre

Lage en litteraturliste

Registere som går over flere dokument