Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

  1. Plasser skrivemerket i indeksen eller innholdslista.

    Hvis du ikke kan plassere markøren i registeret eller innholdslisten, velg → LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og merk av for Aktiver i Markør i beskyttet område.

  2. Høyreklikk og velg en redigeringsmåte fra menyen.

Du kan også gjøre endringer direkte i et register eller en innholdsliste. Høyreklikk i registeret eller innholdslista, velg Rediger register/innholdsliste, trykk på fanen Register/innholdsliste, og fjern deretter avkryssinga for Beskyttet mot manuelle endringer.

Lage en innholdsliste

Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

Formatere et register eller en innholdsliste

Redigere eller slette oppføringer i registre og innholdslister

Lage alfabetiske registre

Selvvalgte registere

Lage en litteraturliste

Registere som går over flere dokument