Redigere eller slette oppføringer i registre og innholdslister

Registeroppføringer blir satt inn som felt i dokumentet. For å vise felt i dokumentet, velg Vis og Feltskygge.

  1. Plasser skrivemerket foran registeroppføringa i dokumentet.

  2. Velg Rediger → Register/innholdsliste → Stikkordmarkering, og gjør dette:

For å bla gjennom registeroppføringene i dokumentet, trykk på «Neste» eller «Forrige» i dialogvinduet Rediger registeroppføring.

Lage en innholdsliste

Lage oppføringer i indekser eller innholdslister

Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

Formatere et register eller en innholdsliste

Lage alfabetiske registre

Selvvalgte registere

Lage en litteraturliste

Registere som går over flere dokument