Unngå deling av visse ord

Hvis teksten blir automatisk orddelt og visse ord blir delt feil, eller hvis du vil at visse ord ikke skal deles, må du slå av deling av disse ordene:

 1. Velg → Språkinnstillinger → Skrivestøtte

 2. Velg en ordliste i Egne ordlister, og trykk på Rediger.

  Hvis lista er tom, trykk på Ny for å lage en ordbok.

 3. Skriv inn ordet som ikke skal deles i boksen Ord, og et er lik-tegn (=) etter det, for eksempel «fantastisk=».

 4. Trykk på Ny og Lukk.

Tipsikon

For å umiddelbart unngå at et ord blir delt, velg det, og Format → Tegn, trykk på fanen Skrift, og velg ngen i Språk-boksen.


Noen ord inneholder spesialtegn som LibreOffice behandler som en deling. Hvis du ikke ønsker at slike ord skal deles, kan du sette inn en spesiell kode som forhindrer orddeling på plasseringa hvor spesialkoden er satt inn. Gjør dette:

 1. Aktiver spesialfunksjonene for språk med kompleks tekstutforming (CTL): Vel → Språkinnstillinger → Språk og merk av for Kompleks tekstutforming (CTL). Klikk på OK.

 2. Plasser skrivemerket der orddeling ikke skal forekomme.

 3. VelgSett inn - Formateringsmerke - Ingen bredde ingen brytning.

  Når spesialtegn er satt inn, vil du kanskje slå av CTL igjen. Støtte for CTL var bare nødvendig for å sette inn spesialtegnet.

Orddeling

Tekstflyt