Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Før du kan sette inn kapittelinformasjon i en topp- eller bunntekst, må du velge disposisjonsnummerering for avsnittsstilen du vil bruke kapitteltitler på.

For å lage en avsnittsstil for kapitteltitler

 1. Velg Verktøy - Kapittelnummerering.

 2. I boksen Stil, velg avsnittsstilen du vil bruke på kapitteltitler, for eksempel, «Overskrift 1».

 3. Velg nummereringsstil for kapitteltitlene i boksen Tall, for eksempel, «1, 2, 3, …».

 4. Skriv «Kapittel» og deretter en mellomrom i boksen Før .

 5. Skriv inn et mellomrom i boksenEtter .

 6. Trykk på OK.

For å sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

 1. Bruk samme avsnittsstil som du laget kapitteltitler for i kapitteloverskriftene i dokumentet.

 2. Velg Sett inn → Topptekst eller Sett inn → Bunntekst, og velg sidestilen på den gjeldende siden fra undermenyen.

 3. Klikk i toppteksten eller bunnteksten.

 4. Velg Sett inn → Felt → Andre, og trykk på fanen Funksjoner.

 1. Trykk på «Kapittel« i Typelista og «Kapittelnummer og -navn» i Formatlista.

 2. Trykk på Sett inn og Lukk.

Kapittelnavnene og -numrene blir nå automatisk vist på alle sider som bruker den gjeldende sidestilen.

Om topp- og bunntekster

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Lage ulike topp- og bunntekster

Formatere topp- og bunntekster