Lage et flettet brev

For å lage et standardbrev trenger du først et tekstdokument som inneholder felter for adressedata, i tillegg til en adressedatabase. Deretter må du kombinere eller flette adressedataene og tekstdokumentet, enten for å skrive ut brev, eller for å sende dem som e-post.

Merknadsikon

Hvis dokumentet er i HTML-format, vil ikke innebygde eller lenkede bilder bli send med e-posten.


Veiviseren for brevfletting hjelper deg med å lage flettebrev.

Lage et flettebrev

 1. Velg Verktøy – Veiviser for brevfletting.

  Nå er du kommet til Veiviseren for brevfletting. Dette er en av mange måter å bruke den på:

 2. Velg Start fra en mal, og trykk Bla gjennom.

  Dialogvinduet Ny vises.

 3. Velg Forretningskorrespondanse i den venstre lista og Moderne brev i den høyre. Trykk OK for å lukke dialogvinduet Maler, og trykk på Neste i veiviseren.

 4. Velg Brev og trykk på Neste.

 5. I det neste steget av veiviseren klikker du på knappen Velg adresseliste for å se om du bruker den riktige adresselista. Ønsker du å bruke en adresseblokk, velg en adresseblokktype og tilpass hvis nødvendig adressefeltene og klikk på Neste.

 6. Nå er du kommet til trinnet Lag hilsen. Fjern avkryssinga for Sett inn personlig hilsning. Under Generell hilsning må du velge hvilken starthilsning du vil ha øverst på alle brevene.

 7. Hvis du ønsker å plassere flettefeltene andre steder i dokumentet, velg den tilsvarende kolonnen i adressekilden og dra og slipp kolonneoverskriften dit du onsker å plassere feltet. Forsikre deg om at du har valgt hele kolonnen.

 8. Trykk på Neste og Fullfør for å lage brevflettinga.

Om felt

Registrere en adressebok

Databaseoversikt