Spørre etter brukerdata i felt eller vilkår

Du kan åpne og sammenligne noen brukerdata fra vilkår og felt. For eksempel kan du sammenligne brukerdata med disse operatorene:

Operator

Betydning

== eller EQ

er lik

!= eller NEQ

er ikke lik


Vilkår kan brukes til å skjule tekst i dokumentet for en spesiell bruker.

  1. Velg teksten i dokumentet som skal skjules.

  2. Velg Sett inn → Seksjon.

  3. I området Skjul, velg avkryssingsboksen Skjul.

  4. I boksen Med vilkår, skriver du user_lastname == «Hansen», der «Hansen» er etternavnet på brukeren du vil skjule teksten for.

  5. Trykk på Sett inn, og lagre dokumentet.

Merknadsikon

Man kan fortsatt se navnet på den skjulte seksjonen i Dokumentstrukturen.


Dette er en liste over brukervariablene du kan bruke når du lager et vilkår eller et felt:

Brukervariabler

Betydning

user_firstname

Fornavn

user_lastname

Etternavn

user_initials

Forbokstaver

user_company

Firma

user_street

Gatenavn

user_country

Land

user_zipcode

Postnummer

user_city

Poststed

user_title

Tittel

user_posisjon

Stilling

user_tel_work

Jobbtelefon

user_tel_home

Hjemmetelefon

user_fax

Faksnummer

user_email

E-postadresse

user_state

Delstat/område