Legge til inntastingsfelt

En skrivefelt er en variabel som kan trykkes på i et dokument for å åpne et dialogvindu der den kan redigeres.

  1. Velg Sett inn → Felt → Andre, og trykk på fanen Funksjoner.

  2. Trykk på «inntastingsfelt» i Typelista.

  3. Trykk på Sett inn og skriv inn teksten for variabelen.

  4. Trykk på OK.

Tipsikon

For raskt å åpne og redigere alle inntastingsfeltene i et dokument, trykk Ctrl+Shift+F9.


Om felt