Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Du kan lage et sideoppsett og deretter en sidestil basert på det.

For eksempel kan du lage en sidestil som viser en topptekst og en annen sidestil som viser en annen topptekst.

  1. Åpne et nytt tekstdokument, velg Format → Stilbehandler, trykk deretter på ikonet Sidestiler.

  2. Trykk på ikonet Ny stil fra utvalg, og velg Ny stil fra utvalg fra undermenyen.

  3. Skriv inn et navn på siden i boksen Stilnavn, og trykk deretter på OK.

  4. Dobbeltklikk på navnet i lista for å bruke stilen på den gjeldende sida.

  5. Velg Sett inn → Topptekst, og velg en ny sidestil fra lista.

  6. Skriv teksten som skal være i toppteksten. Plasser skrivemerket i hovedområdet for teksten utenfor toppteksten.

  7. Velg Sett inn → Manuelt skift.

  8. Velg Type i området Sideskift, og velg deretter Standard i Stilboksen.

  9. Gjenta punkta 2–6 for å lage en ny tilpasset Sidestil med en annen topptekst.

Om topp- og bunntekster

Lage ulike topp- og bunntekster

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Formatere topp- og bunntekster

Maler og stiler