Regne ut summen av en serie med celler i en tabell

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. Skriv inn ett tall i hver celle i kolonnen, men la den siste cellen i kolonnen være tom.

 3. Plasser skrivemerket i den siste cella i kolonnen, og trykk på ikonet SumTabellinja.
  Formellinja dukker da opp med teksten «=sum».

 4. Trykk i den første cella i serien du vil summere, dra til den siste cella, og slipp.
  LibreOffice sett inn en formel for å regne ut summen av verdiene i den gjeldende kolonna.

 5. Trykk på Enter eller Bruk på formellinja.
  Summen av verdiene i den gjeldende kolonna blir da lagt inn i cellen.

Hvis du skriver inn et nytt tall i noen av de andre cellene i kolonnen, så oppdateres summen når du trykker på den siste cellen igjen.

På samme vis kan du også raskt regne ut summen av en rad med tall.

Formellinja

Beregne i tekstdokumenter

Regne ut avanserte formler i tekstdokumenter

Regne ut og lime inn resultatet av en formel i et tekstdokument

Utregning på tvers av tabeller