Lage nummererte eller punktlister mens du skriver

LibreOffice kan lage nummererte lister og punktlister automatisk mens du skriver.

Slå på automatisk nummerering og punktlister

  1. Velg Verktøy → Autoretting - Autorettingsalternativer, trykk på fanen Alternativer og velg Kule og nummerert lister.

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

Tipsikon

Valget for automatisk nummerering gjelder bare for avsnitt som er formatert med avsnittsstilene «Standard», «Brødtekst» eller «Innrykket brødtekst».


Lage en nummerert liste eller punktliste mens du skriver

  1. Skriv 1., i., eller I. for å begynne en nummerert liste. Skriv * eller – for å starte en punktliste. Du kan også skrive en sluttparentes etter tallet i stedet for et punktum, for eksempel 1) eller i).

  2. Lag et mellomrom, skriv inn teksten og trykk «Enter». Det neste tallet eller punktet kommer deretter opp automatisk i det nye avsnittet.

  3. Trykk på Enter en gang til for å avslutte lista.

Merknadsikon

Du kan starte en nummerert liste med et tilfeldig tall.


Nummerering og nummereringsstiler

Format → Punkter og nummerering