Hurtigtaster i LibreOffice Writer

Du kan bruke hurtigtaster for raskt Ă„ utfĂžre vanlige oppgaver i LibreOffice. Denne siden viser de vanlige hurtigtastene i LibreOffice Writer.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan vĂŠre tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljĂžet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan lĂžse dette problemet ved Ă„ velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av VerktĂžy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljĂžet.


Du kan ogsÄ bruke de generelle hurtigtastene i LibreOffice.

Funksjonstaster i LibreOffice Writer

Hurtigtaster

Effekt

F2

Formellinja

+ F2

Sett inn felt

F3

FullfĂžr autotekst

+ F3

Redigere autotekst

Shift+F4

Velg neste ramme

Ctrl+Shift+F4

Åpne datakildevisning

F5

Dokumentstruktur pÄ/av

+ Shift + F5

Dokumentstruktur pÄ, gÄ til sidenummer

F7

Stavekontroll

+ F7

Synonymordbok

F8

Utvidelsesmodus pÄ/av

+ F8

Feltskygger av/pÄ

Shift + F8

Tilleggsmerking pÄ/av

Ctrl + Shift + F8

Blokkmerking pÄ/av

F9

Oppdater feltene

+ F9

Vis feltene

Shift + F9

Beregne tabell

+ Shift + F9

Oppdater innfelt og innlister

+ F10

Kontrolltegn pÄ/av

Stilvindu pÄ/av

Shift + F11

Lag stil

+ F11

Sett fokuset pÄ boksen «Bruk stil»

+ Shift + F11

Oppdater stil

F12

Nummerert liste pÄ

+ F12

Sett inn eller rediger tabell

Shift + F12

Punktliste pÄ

+ Shift + F12

Nummerert liste / punktliste av


Hurtigtaster i LibreOffice Writer

Hurtigtaster

Effekt

+ A

Merk alt

+ J

Blokkjuster

+ D

Dobbel understreking

+ E

Midtstilt

+ H

SĂžk og erstatt

+ Shift + P

Hevet skrift

+ L

Venstrejuster

+ R

HĂžyrejuster

+ Shift + B

Senket skrift

GjĂžr om siste handling

+ 0 (null)

Bruk avsnittsstilen for Tekstkroppen

+ 1

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»

+ 2

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 2»

+ 3

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 3»

+ 4

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 4»

+ 5

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 5»

+ pluss(+)

Regner ut regnestykket som er valgt og kopierer svaret til utklippstavla.

+ bindestrek(-)

Tilpassede bindestreker og orddeling

+ Shift + minus(-)

Hard bindestrek (blir ikke brukt i orddeling)

+ multiplikasjonstegnet * (kun pÄ det numeriske tastaturet)

KjĂžr makrofelt

+ Shift + Mellomrom

Hardt mellomrom. Harde mellomrom blir brukt i orddeling, og blir ikke utvidet dersom teksten er blokkjustert.

Shift + Enter

Linjeskift uten nytt avsnitt

+ Enter

Manuelt sideskift

+ Shift + Enter

Spalteskift i tekster med flere spalter

+ Enter

Innsetting av et nytt avsnitt uten nummerering i en liste, virker ikke nÄr skrivermerket er pÄ slutten av lista.

+ Enter

Innsetting av et nytt avsnitt like fĂžr eller etter en bolk, eller fĂžr en tabell.

Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre

Shift+Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre, og merk samtidig tekst

+ Pil venstre

GĂ„ til slutten av ordet

+ Shift + Pil Venstre

Merk ord for ord mot venstre

Pil hĂžyre

Flytt skrivemerket til hĂžyre

Shift + Pil hĂžyre

Flytt skrivemerket til hĂžyre, og merk samtidig tekst

+ Pil hĂžyre

GĂ„ til begynnelsen av neste ord

+ Shift + Pil hĂžyre

Merk ord for ord mot hĂžyre

Pil opp

Flytt skrivemerket en linje oppover

Shift + Pil opp

Merk linjer oppover

Ctrl + Pil opp

Flytt skrivemerket til begynnelsen av forrige avsnitt

Shift + Pil opp

Marker til begynnelsen av avsnittet. Neste tastetrykk vil utvide markeringa til begynnelsen av forrige avsnitt.

Pil ned

Flytt skrivemerket en linje nedover

Shift + Pil ned

Merk linjer nedover

+ Shift + Pil ned

Flytt skrivemerket til begynnelsen av neste avsnitt

Shift + Pil ned

Marker til slutten av avsnittet. Neste tastetrykk vil utvide markeringa til slutten av neste avsnitt.

GĂ„ til begynnelsen av linja

+ Shift

GĂ„ og merk til begynnelsen av linja

GĂ„ til slutten av linja

+ Shift

GĂ„ og merk til slutten av linja

GĂ„ til begynnelsen av dokumentet

+ Shift

GĂ„ og merk til begynnelsen av dokumentet

GĂ„ til slutten av dokumentet

+ Shift

GĂ„ og merk til slutten av dokumentet

+ Page Up

Flytt skrivemerket mellom teksten og toppteksten

+ Page Down

Flytt skrivemerket mellom teksten og bunnteksten

Insert

Overskriving pÄ/av

Page Up

Flytt ett skjermbilde oppover

Shift + Page Up

Flytt og merk ett skjermbilde oppover

Page Down

Flytt ett skjermbilde nedover

Shift + Page Down

Flytt og merk ett skjermbilde oppover

Slett tekst til slutten av ordet

+ Shift + Mellomrom

Slett tekst til begynnelsen av ordet

I en liste: Slett et tomt avsnitt fĂžr det gjeldende avsnittet

+ Shift

Slett tekst til slutten av setninga.

+ Shift + Rettetast

Slett tekst til begynnelsen av setninga.

+ Tab

Neste forslag fra automatisk fullfĂžring av ord

+ Shift + Tab

Bruk forrige forslag fra automatisk fullfĂžring av ord

+ Shift + V

Lim inn innholdet i utklippstavlen som uformatert tekst.

+ dobbeltklikk eller + Shift + F10

Feste eller lĂžsne Dokumentstruktur, Stilbehandler eller andre vindu raskt


Hurtigtaster for avsnitt og overskriftsnivÄ

Hurtigtaster

Effekt

+ Pil opp

Flytt det gjeldende avsnittet eller de valgt avsnittene ett avsnitt oppover

+ Pil ned

Flytt det gjeldende avsnittet eller de valgte avsnittene ett avsnitt nedover

Tabulator

Flytt overskriften i formatet «Overskrift X» (X = 1–9) ett nivĂ„ nedover i disposisjonen

Shift + Tabulator

Flytt overskriften i formatet «Overskrift X» (X = 1–9) ett nivĂ„ oppover i disposisjonen

+ Tab

Ved starten av overskriften: Sett inn en tabulator stopp. Avhengig av vindushÄndtereren som brukes,+Tab kan brukes i steden.

For Ä endre overskriftsnivÄet ved hjelp av tastaturet, plasser fÞrst skrivemerket foran overskriften.


Hurtigtaster for tabeller i LibreOffice Writer

Hurtigtaster

Effekt

+ A

Hvis den aktive cellen er tom, blir hele tabellen markert. Ellers blir innholdet i den aktive cellen markert. Trykker du en gang til blir hele tabellen markert.

+ Home

Hvis den aktive cellen er tom, gÄr du til begynnelsen av tabellen. Ellers gÄr du til begynnelsen av den aktive cellen ved fÞrste trykk, til begynnelsen av den gjeldende tabellen ved andre trykk og til begynnelsen av dokumentet ved tredje trykk.

+ End

Hvis den aktive cellen er tom, gÄr du til slutten av tabellen. Ellers gÄr du til slutten av den aktive cellen ved fÞrste trykk, til slutten av den gjeldende tabellen ved andre trykk og til slutten av dokumentet ved tredje trykk.

+ Tab

Setter inn en stopp tabulator (kun i tabeller). Avhengig av vindushÄndtereren som brukes, +Tab kan brukes i steden.

+ Enter

Øker/minker stÞrrelsen pÄ kolonnen/raden i den nedre hÞyre cellekanten

+ Enter

Økar/minker stÞrrelsen pÄ kolonnen/rada i den Þvre venstre cellekanten

+ piltaster

, men kun den aktive cella er endret

+ Shift + piltaster

, men kun den aktive cella er endret

+ Shift + T

Fjerner cellebeskyttelsen fra alle valgte tabeller. Hvis ingen celler er valgt, blir cellebeskyttelsen fjernet fra alle tabellene i dokumentet.

+ Delete

Hvis ingen hel celle er markert, blir teksten fra skrivemerket til slutten av den gjeldende setninga slettet. Hvis skrivemerket stÄr pÄ enden av en celle, og ingen hel celle er markert, blir innholdet i den neste cellen slettet.

Hvis ingen hele celler er markerte og markÞren stÄr ved slutten av tabellen, vil avsnittet som fÞlger tabellen bli slettet, hvis det ikke er det siste avsnittet i dokumentet.

Hvis en eller flere celler er markerte, blir hele raden der markeringa er gjort slettet. Hvis alle radene er helt eller delvis markerte, blir hele tabellen slettet.


Hurtigtaster for flytting og endring av stÞrrelse pÄ rammer, bilder og objekter

Hurtigtaster

Effekt

Escape

Hvis skrivemerket er inni en tekstramme og ingen tekst er markert, vil Escape velge tekstramma.

Hvis en tekstramme er valgt, vil Escape fjerne skrivemerket fra tekstramma.

F2, Enter eller et tegn

Hvis en tekstramme er valgt, blir skrivemerket plassert i pÄ slutten av teksten i tekstramma. Hvis du trykker pÄ en tegntast og dokumentet er i redigeringsmodus, blir dette tegnet lagt til i teksten.

+ Enter

Flytt objekt

+ piltaster

Endrer stĂžrrelsen ved Ă„ flytte nedre hĂžyre hjĂžrne.

+ Shift + piltaster

Endrer stĂžrrelsen ved Ă„ flytte Ăžvre venstre hjĂžrne.

+ Tab

Velger forankringen til et objekt (i punktredigeringsmodus)