Bilder og Diagram

vis

Hvis knappen Bilder på/av er slått på i linja Verktøy, vises ingen bilder. Det eneste som vises, er tomme rammer som plassholdere.

Ikon

Bilder og Diagram