Klokkeslett

Sett inn nåværende klokkeslett som et felt. Klokkeslettet blir tatt rett fra systeminnstillingene i operativsystemet. Et fast tidsformat blir brukt. Det kan ikke endres med funksjonstasten «F9».

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Klokkeslett


Hvis du vil bruke et annet tidsformat eller hente inn faktiske klokkeslettdata, kan du velge Sett inn → Felter → Andre og angi innstillingene du vil bruke, i dialogvinduet Felt. Du kan når som helst endre formatet til et eksisterende klokkeslettfelt ved å velge Rediger → Felt.