Sett inn

Verktøylinja inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

Du kan velge mellom følgende funksjoner:

Tabell

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Ikon

Tabell

Bolk

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en bolk av tekstblokken. Du kan bruke bolker til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

Ikon

Bolk

Sett inn ramme manuelt

Tegner en ramme der du drar med musepekeren i dokumentet. Trykk pila ved siden av knappen for å velge hvor mange spalter du vil ha med i ramma.

Ikon

Sett inn ramme manuelt

Flytende ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Ikon

Flytende ramme

Sett inn fotnote direkte

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Ikon

Sett inn fotnote direkte

Sett inn sluttnote direkte

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Ikon

Sett inn sluttnote direkte

Merknad

Setter inn en merknad der skrivemerket er plassert.

Bokmerke

Setter inn et bokmerke der skrivemerket står. Senere kan du bruke dokumentstrukturen til å gå raskt til stedet der du plasserte bokmerket. I HTML-dokumenter gjøres bokmerker om til ankere du kan gå til via hyperlenker.

Ikon

Bokmerke

Fil

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved markøren.

Ikon

Fil

Autotekst

Lager, redigerer eller setter inn autotekst. Du kan lagre formatert tekst, tekst med bilde, tabeller og felter som autotekst. Hvis du vil sette inn lagret autotekst raskt,trykker du hurtigtasten for autotekst og deretter F3.

Spesialtegn

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Ikon

Spesialtegn

Sett inn felter

Setter inn et felt ved skrivemerket.

Ikon

Sett inn felter

Kontrollelementer

Knappen Kontrollelementer åpner en verktøylinje med verktøyene du trenger for å lage et interaktivt skjema.

Ikon

Kontrollelementer for skjemaer

Fra fil

Inserts an image into the current document .

Ikon

Bilde

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Lyd og video


Formel

Inserts a formula into the current document.

Ikon

Formel

Diagram

Ikon

Diagram

OLE-objekt

Setter inn et OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet blir satt inn som en lenke eller et innebygd objekt.

Ikon

OLE-objekt

Sett inn index

Setter inn et register eller innholdsliste ved skrivemerket.

Oppføring

Merker den valgte teksten som en oppføring i et alfabetisk register eller i en innholdsliste.

Ikon

Oppføring