Kombinert visning

Viser informasjon om det Ă„pne dokumentet.

NÄr skrivemerket stÄr i en bolk med et navn, vises navnet til bolken. NÄr 
skrivemerket stÄr i en tabell, vises navnet pÄ tabellcellen. StÞrrelsen til objektet vises nÄr du redigerer rammer eller tegneobjekter.

NÄr skrivemerket stÄr inne i tekst, kan du dobbeltklikke dette feltet for Ä Äpne dialogvinduet Felter. I dette vinduet kan du sette inn et felt der skrivemerket er plassert. NÄr skrivemerket stÄr i en tabell, kan du dobbeltklikke dette feltet for Ä Äpne dialogvinduet Tabellformat. Avhengig av hva slags objekt som er valgt, kan du Äpne et vindu du kan bruke til Ä redigere en bolk, et bilde, en flytende ramme, et OLE-objekt, direkte nummerering eller plasseringa og stÞrrelsen til et tegneobjekt.