Start nummereringa på nytt

Starter tekstnummereringa på nytt. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Start nummereringa på nytt