Flytt opp med underpunkter

Flytter et avsnitt med underpunkter opp over det forrige avsnittet. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Flytt opp med underpunkter