Sum

Slår på summeringsfunksjonen. Merk at skrivemerket må stå i cellen der du vil vise summen.

LibreOffice vil gjenkjenne celleområdet for summeringsfunksjonen hvis cellene inneholder tall. Du må bruke sprettoppmenyen for tabellen til å slå på Tallgjenkjenning før du skriver inn data.

Velg Bruk for å godkjenne summeringsformelen som vises i inndatalinja.

Ikon

Sum