Koble rammer

Kobler den merkede ramma til neste ramme. Teksten vil automatisk flyte fra den ene ramma til den neste.

Ikon

Koble rammer

Innsetting, redigering og lenking av tekstrammer