Velg tabell

Velg tabellen som inneholder adressene du vil bruke til brevfletting.

ForhÄndsvisning

Åpner dialogvinduet Mottakere av flettede brev.