E-postmelding

Skriv inn meldingen og hilsningen du vil bruke når du sender flettede brev som vedlegg ie-post.

Denne e-posten skal inneholde en hilsning

Legger til en hilsning i e-posten.

Sett inn personlig hilsning

Legger til en personlig hilsning. Fjern krysset i denne avkryssingsboksen hvis du vil bruke standardhilsninga.

Kvinnelig

Velg en personlig hilsning til kvinnelige mottakere.

Ny

Åpner dialogvinduet Tilpasset hilsning (kvinnelige mottakere).

Mannlig

Velg en personlig hilsning til mannlige mottakere.

Ny

Åpner dialogvinduet Tilpasset hilsning (mannlige mottakere).

Feltnavn

Velg navnet på feltet i adressedatabasen som inneholder informasjonen om kjønn.

Feltverdi

Velg feltverdien som viser hvilket kjønn mottakeren har.

Generell hilsning

Velg standardhilsninga som skal brukes hvis en personlig hilsning ikke kan lages.

Skriv meldinga her

Skriv inn hovedteksten i e-posten.